התערוכה עומדת בבנק איגוד עד אמצע פברואר 2015 . פתוח לפי שעות הפתיחה של הבנק הכתובת על ההזמנה המצורפת

הזמנה אגודתערוכת יחיד פיסול ברונזה, פוליאסטר, חימר, אבן.
סרטון התערוכה