התערוכה עומדת בבנק איגוד עד אמצע פברואר 2015 . פתוח לפי שעות הפתיחה של הבנק הכתובת על ההזמנה המצורפת
הזמנה אגודתערוכת יחיד לפיסול בבנק איגוד ברמת השרון , בתערוכה יוצגו פסלים בלבד. הנכם מוזמנים לפתיחה שתערך במעמד ראש העיר , ביום 14.11.14 שעה 11.00
בנק אגוד , רחוב סוקולוב 90 רמת השרון. סרט התערוכה