תערוכת אמנות ישראלית, מאתים ושישים אמנים ישראלים מציגים במינכן גרמניה אמנות ישראלית  Artworks

מינכן 11 כללי

מינכן 6מינכן 4 כללי

מינכן 9 ציור

מינכן5