הרגש הדמיון והמציאות יוצרים אין סוף נושאים, אישיים כאוניברסאלים, הבאים לידי ביטוי על בדים גדולים, בצבעוניות עזה.. ריאליזם משולב באבסטרקט.
על דורית קרסו